Hyresvillkor

Hyresvillkor

 • 1 VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
  Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning från 16 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

 • 2 FORDONETS BRUKANDE
  Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen och i anslutning till parkeringsområden. Bilen får köras till driving rangen, se skyltar. Körning tillås inte på allmän väg eller framför klubbhusets entré.


 • 3 FÖRSÄKRING
  Bilen är trafikförsäkrad. Är bilen vagnskadeförsäkrad framgår självrisk och kostnad för eventuell självriskeliminering i hyreskontraktet.


 • 4 KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
  Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.


 • 5 ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
  Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.


  § 6 UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
  Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.


  § 7 BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
  Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.


  § 8 ÅTERLÄMNANDE
  Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyrestagaren, sätta bilen på laddning och portarna ska stängas.
 • 9 UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT
  Om undertecknat avtal inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 1.07 - 93 006 984 - 32
After load theme required files 0.153 1.222 10 421 328 103 428 312 0 32
After WP INIT actions - 3.622 - 145 389 992 - 143
After Theme Init 0.215 3.684 10 641 064 145 609 728 11 154
Before Theme HTML output 0.215 3.684 10 641 504 145 610 168 11 154
BODY start 0.217 3.686 10 643 104 145 611 768 11 154
Before Page Header 0.22 3.689 10 650 512 145 619 176 17 160
After show menu 0.361 3.83 12 134 552 147 103 216 74 217
Before Page content 0.362 3.831 12 135 264 147 103 928 74 217
WP PAGE OUTPUT END - 3.996 - 150 732 024 - 267