Hyresvillkor

Hyresvillkor

 • 1 VILLKOR FÖR ATT FÅ HYRA OCH FRAMFÖRA GOLFBIL
  Giltigt körkort för framförande av bil, dock tillåts körning från 16 år om föraren innehar förarbevis för terrängskoter. Beträffande alkohol gäller samma regler som för bilkörning.

 • 2 FORDONETS BRUKANDE
  Körning är endast tillåten på: fairway, semiruff och ruff, samt på transportvägar mellan golfhålen och i anslutning till parkeringsområden. Bilen får köras till driving rangen, se skyltar. Körning tillås inte på allmän väg eller framför klubbhusets entré.


 • 3 FÖRSÄKRING
  Bilen är trafikförsäkrad. Är bilen vagnskadeförsäkrad framgår självrisk och kostnad för eventuell självriskeliminering i hyreskontraktet.


 • 4 KRAV PÅ FRAMFÖRANDE
  Stor hänsyn och försiktighet ska iakttas vid framförandet och inga bromssladdar eller hastiga manövrar är tillåtna. Stor hänsyn ska även tas till andra spelpartier på anläggningen.


 • 5 ÅTGÄRDER VID SKADA ELLER FEL
  Hyrestagaren ansvarar för skador som uppkommit på bilen under hyresperioden och även skador som hyrestagaren åsamkat anläggningen på grund av vårdslös körning. Hyrestagaren är skyldig, att fortast möjligt anmäla fel eller skada på fordonet och uthyraren ska efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som ska vidtas samt vilka kostnader åtgärderna kan medföra.


  § 6 UTHYRARENS ANSVAR VID DRIFTSTOPP ELLER SKADA
  Uthyraren svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och kördugligt skick. Uppstår driftfel under hyresperioden på grund av fordonets kondition eller fel, är hyrestagaren berättigad till ersättningsfordon eller återbetalning av erlagd hyra.


  § 7 BEGRÄNSNINGAR AV SKADA
  Det åligger såväl hyrestagaren som uthyraren att i möjligaste mån begränsa uppkommen skada.


  § 8 ÅTERLÄMNANDE
  Efter avslutat spel ska bilen parkeras på avsedd plats, samt tömmas av hyrestagaren, sätta bilen på laddning och portarna ska stängas.
 • 9 UTHYRARENS HÄVNINGSRÄTT
  Om undertecknat avtal inte efterlevs hävs avtalet. Golfbilen tas i retur utan återbetalning av hyreskostnaden och eventuell administrativ avgift påförs hyrestagaren.

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.135 - 16 576 808 - 28
After load theme required files 0.006 0.14 260 744 16 837 552 0 28
After WP INIT actions - 1.39 - 27 392 728 - 127
After Theme Init 0.032 1.416 319 000 27 450 984 11 138
Before Theme HTML output 0.032 1.416 319 440 27 451 424 11 138
BODY start 0.034 1.418 321 040 27 453 024 11 138
Before Page Header 0.035 1.419 322 632 27 454 616 17 144
After show menu 0.114 1.498 1 490 024 28 622 008 72 199
Before Page content 0.114 1.498 1 490 624 28 622 608 72 199
WP PAGE OUTPUT END - 1.593 - 30 555 624 - 249