Lokala regler

Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR HOLMA STÅNGENÄS GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Mellan hål 2,3 och 11, samt mellan hål 5, 6 och 7: Inhägnat trädområde i högruffen innanför stängslet, markerat med röda pinnar med grön topp, är spelförbudszon och får inte beträdas. Lättnad med plikt måste tas enligt Regel 17.1e. Stängslet är oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt regel 16.1a.
 3. Hål 9. Pliktområdet märkt med röda pinnar och plattor till vänster (dunge). Om en boll är i eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

-Ta lättnad enligt Regel 17.1.

-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green.DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 1. Hål 10. Inhägnat trädområde till höger. Området innanför stängslet, markerat med röda pinnar med grön topp, är spelförbudszon och får inte beträdas. Lättnad med plikt måste tas enligt Regel 17.1e. Stängslet är oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt regel 16.1a
 2. Hål 17. Pliktområdet bakom green, markerat med röda pinnar. Spelaren har dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

-Ta lättnad enligt Regel 17.1.

-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green. DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 1. Det röda pliktområdet på vänster sida om hål 9, 14 och 18 och bakom green på hål 17 som bara är definierat på en sida är oändliga.
 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
 4. Grusfyllda dräneringssträngar.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Gul-svarta 150 m pinnar
 3. Avståndsplattor
 4. Gärdesgård/stenmur över fairway på hål 17. (Övriga stengärdsgårdar (utanför fairway) är en integrerad del av banan och från vilket lättnad utan plikt inte är tillåten. Stengärdesgårdar är alltid en enhet, varför lösa stenar i den inte får plockas bort).
 5. För en boll på den finklippta delen av spelfältet tillåts lättnad enligt regel 16.1b om ett oflyttbart tillverkat föremål (inkl. dränerings- och bevattningslock) är på spellinjen och på eller inom två klubblängder från green, och inom två klubblängder från bollen.
 1. c) Spelförbudzoner

1) Unga träd med stödpinne/barkfylld bädd är spelförbudzoner.

Spelaren måste ta lättnad enligt regel 16.1f

2) På hål 1 gäller ovanstående för samtliga träd i området till vänster om rött pliktområde (mellan vattnet och vägen) även om de inte är försedda med stödpinne/barkfylld bädd.

 1. Begränsningar i att använda speciell utrustning
 2. a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att vid det tillfället åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb eller tillstånd från SGF får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 1. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
 2. a) Sätt att avbryta och återuppta spelet
 3. Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Lokala bestämmelser

1.Uppslagen torv skall ej läggas tillbaka,

-lagas med gräsfrö/sandblandning på flaska (finns vid första tee).

2.Bagvagnar/golfbilar får ej dras/köras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.

3.Bunkerkrattor skall ligga i bunker och i spelriktningen

Holma 2023-03-23

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.818 - 96 179 048 - 31
After load theme required files 0.122 0.94 10 536 944 106 715 992 0 31
After WP INIT actions - 3.222 - 149 001 272 - 126
After Theme Init 0.159 3.258 10 763 184 149 227 512 11 137
Before Theme HTML output 0.159 3.258 10 763 624 149 227 952 11 137
BODY start 0.16 3.259 10 765 224 149 229 552 11 137
Before Page Header 0.162 3.261 10 787 480 149 251 808 17 143
After show menu 0.226 3.325 12 235 192 150 699 520 72 198
Before Page content 0.227 3.326 12 235 904 150 700 232 72 198
WP PAGE OUTPUT END - 3.42 - 153 727 264 - 248