Lokala regler

Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR HOLMA STÅNGENÄS GOLFKLUBB

 Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Hål 5, 6 och 7. Inhägnat trädområde i högruffen innanför stängslet, markerat med röda pinnar med grön topp, är spelförbudszon och får inte beträdas. Lättnad med plikt måste tas enligt Regel 17.1e. Stängslet är oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt regel 16.1a.
 3. Hål 9. Pliktområdet märkt med röda pinnar och plattor till vänster(dunge). Om en boll är i eller så gott som säkert att en boll som inte hittats blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

-Ta lättnad enligt Regel 17.1.

-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green.DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 1. Hål 10. Inhägnat trädområde till höger. Området innanför stängslet, markerat med röda pinnar med grön topp, är spelförbudszon och får inte beträdas. Lättnad med plikt måste tas enligt Regel 17.1e. Stängslet är oflyttbart tillverkat föremål och lättnad får tas enligt regel 16.1a
 2. Hål 17.Pliktområdet bakom green, markerat med röda pinnar. Spelaren har dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

-Ta lättnad enligt Regel 17.1.

-Droppa den ursprungliga bollen eller annan boll i droppzonen till höger om green. DZ är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror
 4. Öppna dräneringssträngar med grus
 5. Det ges lättnad utan plikt om bollen ligger i en gammal dräneringssträng eller i mark under arbete oavsett om området är markerat med pinnar eller inte.
 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål

1.Gul-svarta 150 m pinnar

 1. Avståndsplattor

3.Gärdesgårdar/stenmurar, till exempel bakom green på hål 6, på höger sida om green på hål 14 och utmed vänster sida om fairway och intill fairway på hål 17.

 1. Dränerings- och bevattningslock som ligger mindre än 2 klubblängder från green: Spelaren kan ta lättnad enligt regel 16.1b om bollen ligger på fairway, foregreen eller semiruff och mindre än 2 klubblängder från locket, förutsatt att locket är i spellinjen.
 1. c) Spelförbudzoner

1) Unga träd med stödpinne/barkfylld bädd är spelförbudzoner.

Spelaren måste ta lättnad enligt regel 16.1f

2) På hål 1 gäller ovanstående för samtliga träd i området till vänster om rött pliktområde (mellan vattnet och vägen) även om de inte är försedda med stödpinne/barkfylld bädd.

Lokala bestämmelser

1.Uppslagen torv skall ej läggas tillbaka,

-lagas med gräsfrö/sandblandning på flaska (finns vid första tee).

2.Bagvagnar/golfbilar får ej dras/köras över tee, foregreen, green eller mellan green och greenbunker.

3.Bunkerkrattor skall ligga i bunker och i spelriktningen

Holma 2022-06-10

Execution time and Memory usage

Point Execution time (seconds) Usage memory (bytes) Database queries
By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme) By theme Total (WP+Plugins+Theme)
THEME START - 0.916 - 92 983 288 - 32
After load theme required files 0.14 1.056 10 421 328 103 404 616 0 32
After WP INIT actions - 2.845 - 145 336 424 - 141
After Theme Init 0.177 2.883 10 642 344 145 557 440 11 152
Before Theme HTML output 0.177 2.883 10 642 784 145 557 880 11 152
BODY start 0.179 2.884 10 644 384 145 559 480 11 152
Before Page Header 0.18 2.885 10 651 792 145 566 888 17 158
After show menu 0.251 2.957 12 120 008 147 035 104 72 213
Before Page content 0.252 2.957 12 120 720 147 035 816 72 213
WP PAGE OUTPUT END - 3.083 - 150 685 000 - 263